Historia

Turvalli­suutta jo 115 vuotta!

Kauttuan teollisuuden juuret ulottuvat aina 1500-luvulle asti, jolloin Kauttuan koskeen oli jo perustettu useita myllyjä ja kotitarvesaha. Varsinainen teollistuminen alkoi kuitenkin 1600-luvun lopulla, kun Kauttualle perustettiin rautaruukki. Nämä rautaruukin hirsiset pajarakennukset olivatkin hyvin tulenarkoja, ja sen ajan turvallisuutta vaalimaan oli nimetty ns. prannvahti, jonka tehtävänä oli varsinaisen ”vahtimisen ” lisäksi ennalta ehkäistä tulen irtipääsyä mm. valelemalla pajan seinille vettä.  Kesti kuitenkin vielä runsaat 200 vuotta ja muutama pajarakennuskin ehti palaa, ennen kuin varsinaisesti palokuntamme syntysanoja lausuttiin 11.3.1906.

Samaan aikaan palokunnan perustamisen kanssa Kauttualle rakennettiin myös paperitehdas. Perustavassa kokouksessa palokunta saikin nimekseen Kauttuan Tehtaan VPK, joka myöhemmin muutettiin teollisuuden kasvun myötä Kauttuan Tehtaiden VPK:ksi. Näistä alkuvuosista lähtien ovatkin Kauttuan tehtaat olleet vahvasti mukana, ei yksin nimessämme, vaan oleellisena osana koko palokuntamme toimintaa. Teollisuudesta on tullut vahva osaamisalueemme.

Tänään Kauttuan Tehtaiden VPK on myös yksi Euran kunnan sopimuspalokunnista, jolla on palokuntasopimus Satakunnan pelastuslaitoksen kanssa ns. pelastustoimintaan liittyvien tehtävien suorittamisesta sekä kumppanuussopimus ensivastetoiminnan toteuttamisesta Kanta-Euran alueella. Näitä tehtäviä kertyykin vuosittain yhteensä yli 200. Sopimusten mukaisia tehtäviä suorittaakseen Kauttuan Tehtaiden VPK:sta on kehitetty monipuolinen pelastusalan osaaja. Palokunnalla on varsinaisten hälytysosastojen lisäksi muutakin vireää toimintaa, mm. nuoriso-osasto, jonka pääasiallinen tehtävä on kasvattaa vastuuntuntoisia nuoria, joilla on perusvalmiudet auttaa lähimmäistään sekä iän kartuttua mahdollistaa siirtyminen hälytysosaston riviin. Naisosastolla on tärkeä tehtävä oman kouluttautumisen ja valistustyön ohella tukea muuta palokuntaa. Veteraaniosastossa toimiminen on leppoisampaa yhdessäoloa, vaikkapa kaiken vanhan ja tärkeän tiedon, taidon ja materiaalin säilyttämistä jälkipolville. Jäsenmäärämme on tällä hetkellä lähellä ikäämme eli runsas 100.

Entinen paloasema  Kauttuan ruukinpuistossa